Algemene spelvoorwaarden

Prijzen & Prijsvraag

 1. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Tenzij anders vermeld in de actie- en of spelvoorwaarden;
 2. Gewonnen prijzen dienen binnen één maand na datum trekking opgehaald te worden bij de studio van Dolfijn FM op de Mambo Beach Boulevard te Curaçao. Tenzij anders vermeld in de actie- en of spelvoorwaarden;
 3. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie;
 4. Dolfijn FM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie;
 5. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief;
 6. Prijswinnaars bij Dolfijn FM zijn, tenzij er specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn, na het winnen van een prijs voor 30 dagen uitgesloten van deelname aan acties bij Dolfijn FM;

 

Deelnemers

 1. Alle werknemers van Dolfijn FM en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen van Dolfijn FM;
 2. Dolfijn FM kan winnaars van bijzondere prijzen verzoeken een aantal keer medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten, voornamelijk op de radiozender en sociale mediakanalen;
 3. De winnaar(s) geeft/geven toestemming dat beeldmateriaal gemaakt tijdens het evenement, concert of actiedag gebruikt mag worden door Dolfijn FM voor interne en externe publicatie;
 4. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens.
 5. Dolfijn FM mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet

 

Uitslag

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Algemeen

 1. Door deel te nemen aan acties of prijsvragen Dolfijn FM aanvaard je deze voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze voorwaarden;
 2. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Dolfijn FM worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken;
 3. Dolfijn FM behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de prijsvraag te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze voorwaarden te wijzigen
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Dolfijn FM.