Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper (MFK) wil een nieuw internet protocol op Curaçao. Dat meldt de Amigoe. Het type IPv4 moet plaats maken voor de opvolger IPv6. Met een nieuw protocol kan de internetsnelheid op het eiland volgens Cooper worden verhoogd en draagt dit ook nog eens bij aan de veiligheid van de verbinding. Hackers kunnen bij het gebruik van IPv6 namelijk makkelijker worden getraceerd. Volgens de minister loopt het gebruik van IPv6 op Curaçao ver achter in vergelijking met andere gebieden. In Curaçao wordt in 0,44 procent van de gevallen gebruik gemaakt van het nieuwe protocol, terwijl dit in Frans Guyana al bij 45 procent zo is.